Bilorientering

Bilorientering härstammar från en gammal bilsport som kallades landsvägstävling. Landsvägstävling förgrenade sig i bilorientering och rally. Det finns många likheter mellan sporterna men man kan säga att i rally läggs fokus på snabbhet medan bilorienteringen fokuserar på kartläsning och orientering.

Man har under tävling ett antal orienteringssträckor samt transportsträckor där man kör på vanlig väg med vanliga trafikregler. Charmen ligger i att du inte vet något om vart du ska. Du får i början av varje etapp en eller flera kartor av vilka en del är egenskissade och det är väldigt klurigt att finna ut de rätta vägarna med enbart kartorna till hjälp. Farten har naturligtvis en viss betydelse men konsten att tyda kartorna väger tyngst. Sträckorna innehåller ett antal olika kontroller – små skyltar med olika färger och innebörder.

  • (TK) – Visas av en enkel skylt med gul färg. Här får du start- och måltider samt körorder för sträckan. Missar du en tidskontroll blir du diskad från tävlingen. Det finns också tidsspann inom vilka du måste ankomma till kontrollerna annars får du så kallade tidsprickar.
  • (OK) – Blå skylt. Skylten placeras parallellt med vägen på höger sida och kan sitta lite var som helst. På ett träd, ett hus, i en bäck och så vidare och missar du en OK så utdelas tio minuters strafftid.
  • (PK) – Blå tavlor. En blank tavla som vänstermarkerar och en tavla med en kodbokstav som ska skrivas ner på kontrollkortet. Missad PK ger tio minuters strafftid.
  • (BPK) – Blå skyltar. En person kommer fram och stämplar en tom ruta på kontrollkortet. Missad BPK ger tio minuters strafftid.
  • (IK) – Blå skylt. Ger information om något hänt efter vägen som gör att du bör vara vaksam eller helt ändra rutt. Då får du ny information om alternativ rutt. Missad IK ger tio minuters strafftid.
  • (SPK) – Blå skylt. Det hänger en stämpel på skylten som du själv får stämpla kontrollkortet med. Missad SPK ger tio minuters strafftid.

I Sverige finns två tävlingsformer. Typ A med numrerade kontroller och Typ B med onumrerade kontroller. Tävlingar finns på lokalnivå, på distriktsnivå och på riksnivå samt på internationell nivå som arrangeras av internationella motorsportsförbundet, FIA.

Man kan vara amatörutövare så länge man vill och då behöver man ingen speciell tävlingsbil, vilket gör det till en mycket billig sport. Först under de rikstäckande serierna och SM kommer sådana krav.